B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá, giỏi – trang 45

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 45 SBT địa 6
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.
Quá trình phong hóa các loại đá là do:
a) sự chênh lệch nhiệt độ làm cho đá nứt nẻ.
b) nước thấm và hòa tan làm cho đá vụn bở.
c) nước chảy với tốc độ mạnh cắt xẻ các lớp đá.
d) thực, động vật cùng tác động.

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 45 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Tác động của ngoại lực chủ yếu là xâm thực (mài mòn) để hạ thấp những nơi cao và bồi đắp cho những nơi thấp.a) đúngb) sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”