B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá giỏi – trang 57

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 57 SBT địa 6 - Phần 2B
Nối ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”