B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá giỏi – trang 61

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 61 SBT địa 6 - Bài 18
Khái niệm về khí hậu được dùng trong câu sau là đúng hay sai?Khí hậu của 10 năm trở lại đây mưa nhiều hơnA. Đúng                        B. Sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”