B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá giỏi – trang 64

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 64 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Các đai khí áp cao hoặc thấp trên Trái Đất đều đối xứng nhau qua đai áp thấp xích đạo.A. Đúng                                     B. Sai  

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 64 SBT địa 6 - Phần 2B
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Càng lên cao khí áp càng giảm, nên càng lên cao độ sôi của nước càng giảm.A. Đúng                              B. Sai

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”