B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá giỏi – trang 86

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 86 SBT địa 6
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật là: khí hậu, địa hình, đất đai, bờ biển, mưa, con người,...A. Đúng                                       B. Sai 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”