B - Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá, giỏi - trang 10

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 10 SBT địa 6

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Trái Đất có dạng hình tròn.

Đúng                  

Sai                   

b) Đường kinh tuyến là một vòng tròn chạy qua 2 cực Bắc và Nam.

Đúng                  

Sai            

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 10 SBT địa 6
Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai
Vĩ tuyến là:
a)những vòng tròn chạy ngang vuông góc với các đường kinh tuyến.
b)những vòng tròn chạy ngang gần bằng nhau, trong đó có đường Xích đạo là vòng tròn lớn nhất.
c)những vòng tròn nhỏ dần khi càng xa Xích đạo và về tới hai cực chỉ còn là hai điểm (chấm).
d)những vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”