B. Câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh khá giỏi - trang 70

Bài Tập và lời giải

Giải câu 2 trang 70 SBT địa 6 - Phần 2B
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Đặc điểm bản chất của đường chí tuyến là

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”