B. Hoạt động thực hành - Bài 20C: Hoạt động tập thể

Giải bài 20C: Hoạt động tập thể phần hoạt đông thực hành trang 25, 26, 27 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Viết vào vở quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ nối các vế câu trong các câu ghép dưới đây:

a. Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công.

(Hồ Chí Minh)

b. Tuy rái cá là loài thú nhưng chúng bơi rất giỏi để săn bắt cá.

Gợi ý:

Em xác định các thành phần chủ - vị trong câu rồi tìm quan hệ từ nối các vế câu.

Trả lời:

a) Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu // thì nhất định các cô, các chú thành công.

Cặp quan hệ từ trong câu là: nếu... thì.

b) Tuy rái cá là loài thú / nhưng chúng bơi rất giỏi để săn bắt cá.

Quan hệ từ: nhưng

Câu 2

Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống rồi viết lại các câu ghép vào vở:

a. Ông đã nhiều lần can gián..... vua không nghe.

b. Mình đến nhà bạn ..... bạn đến nhà mình?

c. ....... vòi voi chỉ là một ống dài và thuôn ....... nó biết làm nhiều việc khéo léo như một bàn tay. 

Gợi ý:

Em đọc kĩ để điền quan hệ từ sao cho phù hợp.

Trả lời:

a. Ông đã nhiều lần can gián nhưng vua không nghe.

b. Mình đến nhà bạn hay bạn đến nhà mình?

c. Tuy vòi voi chỉ là một ống dài và thuôn nhưng nó biết làm nhiều việc khéo léo như một bàn tay. 

Câu 3

Kể những việc cần làm của một trong các hoạt động sau:

a. Lễ kết nạp đội viên mới

b. Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 của trường em.

c. Hội thi Thiếu nhi kế chuyện Bác Hồ chào mừng sinh nhật Bác của trường em.

d. Buổi lao động chăm vườn hoa của lớp em.

Gợi ý:

Em nhớ lại những hoạt động trên trong thực tế xem có những bước gì được tiến hành.

Trả lời:

Những việc cần làm trong một hoạt động đó là: Lập chương trình hoạt động để có kế hoạch chuẩn bị và tổ chức, trong đó bao gồm các nội dung sau:

- Nêu rõ mục đích của hoạt động

- Nội dung các công việc trong hoạt động

- Phân công cụ thể công việc cho từng người phụ trách

- Tiến trình hoạt động được diễn ra

Câu 4

Đọc câu chuyện "Một buổi sinh hoạt tập thể" (Trang 23-24 - Sách giáo khoa) và trả lời câu hỏi:

a)  Các bạn trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm mục đích gì ?

b)  Để tổ chức buổi liên hoan, cần chuẩn bị những việc gì ? Chủ tịch hội đồng tự quản đã phân công như thế nào ?

c)  Hãy thuật lại diễn biến của buổi liên hoan.

Gợi ý:

a) Em đọc kĩ đoạn văn thứ nhất và thứ hai.

b) Em đọc kĩ đoạn văn thứ ba.

c) Em đọc kĩ đoạn văn thứ tư.

Trả lời:

a) Các bạn trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm mục đích chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bày tỏ lòng biết ơn với thầy, cô.

b) Để tổ chức buổi liên hoan cần chuẩn bị:

-  Bánh kẹo, hoa quả, chén đĩa..

-  Báo tường

- Chương trình văn nghệ Phân công:

-  Bánh kẹo, hoa quả, chén đĩa: Tâm, Phượng và các bạn nữ.

-  Trang trí lớp học: Trung, Nam, Sơn

-  Các tiết mục (dẫn chương trình Thu Hương):

+ Kịch câm - Tuấn

+ Kéo đàn - Huyền Phương

c) Thuật lại diễn biến buổi liên hoan: Buổi liên hoan diễn ra rất vui vẻ. Mở đầu là chương trình văn nghệ. Thu Hương dẫn chương trình, Tuấn Béo biểu diễn kịch câm, Huyền Phượng kéo đàn... Cuối cùng thầy chủ nhiệm phát biểu khen báo tường của lớp hay, khen các tiết mục biểu diễn tự nhiên, buổi liên hoan tổ chức chu đáo.

Câu 5

Lập chương trình hoạt động liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của lớp em vào một tờ giấy theo mẫu rồi dán lên trường lớp


 

Gợi ý:

Em đọc kĩ rồi lên kế hoạch cho hoạt động cho phù hợp.

Trả lời: