B. Hoạt động thực hành - Bài 23A: Vì công lí

Giải bài 23A: Vì công lí phần hoạt động thực hành trang 54 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Nhớ - viết: Cao Bằng (4 khổ thơ đầu)

- Đọc thầm 4 khổ thơ đầu của bài Cao Bằng, chú ý những từ ngữ mà em dễ viết sai.

- Gập sách, nhớ lại 4 khổ thơ, viết vào vở.

- Viết xong, kiểm tra lại bài. Đổi vở cho bạn để sửa đổi.

Đoạn thơ cần học:

Sau khi qua Đèo Gió

Ta lại vượt Đèo Giàng

Lại vượt đèo Cao Bắc

Thì ta tới Cao Bằng

 

Cao Bằng, rõ thật cao!

Rồi dần bằng bằng xuống

Đầu tiên là mận ngọt

Đón môi ta dịu dàng

 

Rồi đến chị rất thương

Rồi đến em rất thảo

Ông lành như hạt gạo

Bà hiền như suối trong.

 

Còn núi non Cao Bằng

Đo làm sao cho hết

Như lòng yêu đất nước

Sâu sắc người Cao Bằng

Câu 2

Tìm tên riêng thích hợp với mỗi chỗ trống, biết rằng những tên riêng đó là:

Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Sài Gòn,

Vỏ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Bế Văn Đàn.

a. Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù ........... là chị .............

b. Trong chiến dịch ............, anh ................ đã lấy thân mình làm giá súng.

c. Anh ................ là người chiến sĩ biệt động ................. đã đặt mìn trên cầu ............... mưu sát Mắc Na-ma-ra. 

Gợi ý:

Em đọc kĩ rồi hoàn thành bài tập.

Trả lời:

a. Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù Côn Đảo là chị Võ Thị Sáu.

b. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Bế Văn Đàn đã lấy thân mình làm giá súng.

c. Anh Nguyễn Văn Trỗi là người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã đặt mìn trên cầu Công Lý mưu sát Mắc Na-ma-ra. 

Câu 3

Tìm tên riêng bị viết sai trông đoạn thơ và viết lại vào vở cho đúng

         Cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn

Gió vù vù quất ngang cành bứa

Trông xa xa nhập nhòe ánh lửa

Vật vờ đầu núi sương sa.

 

Cửa gió này người xưa gọi

Ngã ba Cắt con suối hai chiều dâng lũ

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai hội tụ

Chắn lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh.

(Theo Đào Nguyên Bảo)

Tùng Chinh: địa danh thuộc huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Các địa danh khác (ở dòng thơ 7) thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Đây là những vùng đất biên cương giáp giới giữa nước ta và nước Lào.

Gợi ý:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Trả lời:

Tên riêng viết sai và viết lại cho đúng bao gồm:

- Hai ngàn -> Hai Ngàn

- Ngã ba -> Ngã Ba

- Pù mo -> Pù Mo

- pù xai -> Pù Xai