B. Hoạt động thực hành - Bài 24C: Ôn tập tả đồ vật

Giải bài 24C: Ôn tập tả đồ vật phần hoạt động thực hành trang 71, 72 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Tìm các từ ngữ để nối các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây, viết kết quả ra bảng nhóm:

Gợi ý:

Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

(Thi Sảnh)

(Cặp từ dùng để nối các vế câu: vừa – đã)

a)  Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

  THẠCH LAM

b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.

 NGUYỄN QUANG SÁNG

c)  Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rõ.

TRẦN HOÀI DƯƠNG

Gợi ý:

Con phân tích các vế trong câu ghép rồi tìm các từ ngữ có tác dụng nối các vế câu ghép trong câu.

Trả lời:

a) chưa...đã               b) vừa...đã          c) càng...càng        

Câu 2

Chọn các cặp từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu ghép dưới đây:

(bao nhiêu… bấy nhiêu; càng…càng…; vừa….vừa…)

a)  Mưa ... to, gió... thổi mạnh.

b) Trời ... hửng sáng, nông dân ... ra đồng.

c)  Thuỷ Tinh dâng nước cao ..., Sơn Tinh làm núi cao lên ...

Gợi ý:

Em làm theo yêu cầu bài tập.

Trả lời:

a) càng...càng

b) vừa...đã

c) bao nhiêu...bấy nhiêu

Câu 3

Đặt một câu ghép có cặp từ nối các vế câu như trên và viết vào vở

Gợi ý:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Trả lời:

Trời càng mưa to bao nhiêu em càng lo lắng bấy nhiêu.

Mẹ vừa mới ra khỏi nhà anh Long đã chạy tót đi chơi.

Cuộc sống càng khó khăn, em càng phải nỗ lực hơn nữa.