B. Hoạt động thực hành - Bài 27A: Nét đẹp xưa và nay

Giải bài 27A: Nét đẹp xưa và nay phần hoạt động thực hành trang 97, 98 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

a) Nhớ - viết: Cửa sông (4 khổ cuối)

b) Đổi bài với bạn để sửa lỗi

Nơi biển tìm về với đất                                      Nơi con tàu chào mặt đất

Bằng con sóng nhớ bạc đầu                               Còi ngân lên khúc giã từ

Chất muối hòa trong vị ngọt                              Cửa sông tiễn người ra biển

Thành vùng nước lợ nông sâu                            Mây trắng lành như phong thư

 

Nơi cá đối vào đẻ trứng                                     Dù giáp mặt cùng biển rộng

Nơi tôm rảo đến búng càng                                Cửa sông chẳng dứt cội nguồn

Cần câu uốn cong lưỡi sóng                                Lá xanh mỗi lần trôi xuống

Thuyền ai lấp lóa đêm trăng                               Bỗng nhớ một vùng núi non

Câu 2

Tìm các tên riêng có trong đoạn trích sau và viết vào vở

Đỉnh Ê-vơ-rét trong dãy Hi-ma-lay-a là đỉnh núi cao nhất thế giới. Những người đầu tiên chinh phục được độ cao 8848 mét này là Ét-mân Hin-la-ri (người Niu Di-lân) và Ten-sinh No-rơ-gay (một thổ dân vùng Hi-ma-lay-a). Ngày nóc nhà thế giới này bị chinh phục là 29-5-1953.

Theo TÂN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA TOÀN THƯ

Gợi ý:

Con đọc kĩ và chú ý những tên riêng được viết hoa chỉ tên người hoặc tên địa lí.

Trả lời:

Các tên riêng có trong đoạn văn:

- Tên địa lí: Ê-vơ-rét, Hi-ma-lay-a, Niu-Di-Lân

- Tên người: Ét-mân Hin-la-ri, Ten-sinh No-rơ-gay

Câu 3

Trao đổi về cách viết hoa các tên riêng có trong đoạn trích

Gợi ý:

Em quan sát các tên riêng vừa tìm được ở bà tập trước rồi trả lời:

* Giải thích cách viết: Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Các tiếng trong một bộ phận của tên riêng được ngăn cách bằng dấu gạch nối.

Câu 4

a) Chọn câu ca dao/tục ngữ ở cột B nêu được truyền thống quý báu của dân tộc ta ở cột A

 

b) Trao đổi về nội dung, ý nghĩa của mỗi câu tục ngữ, ca dao trên

Gợi ý:

Em tìm hiểu nghĩa của các câu tục ngữ rồi ghép nối sao cho phù hợp.

Trả lời:


Câu 5

Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống trong các câu sau sao chip thích hợp:

1) Muốn sang thì bắc ...

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

2) Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng ... nhưng chung một giàn.

3) Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải ... cùng.

4) Cá không ăn muối ....

Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.

5) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

….. nhớ kẻ đâm, xay, giần, sáng.

 (thương, cầu kiều, khác giống, ăn cơm, cá ươn)

Gợi ý:

Em đọc thật kĩ rồi điền từ sao cho phù hợp.

Trả lời:

1) Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

2) Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

3) Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

4) Cá không ăn muối cá ươn

Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.

5) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn cơm nhớ kẻ đâm, xay, giần, sáng.