B. Hoạt động thực hành - Bài 34A: Khát khao hiểu biết

Giải bài 34A: Khát khao hiểu biết phần hoạt động ứng dụng trang 169, 170 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Nhớ - viết: Sang năm con lên bảy (từ Mai rồi con lớn khôn …. Đến hết)

- Đọc thầm hai khổ thơ cuối của bài Sang năm con lên bảy. Chú ý những từ ngữ em dễ viết sai.

- Gấp sách, nhớ lại hai khổ thơ, viết vào vở.

- Viết xong, em tự kiểm tra lỗi. Đổi bài với bạn để sửa lỗi.

                        Mai rồi con lớn khôn

                       Chim không còn biết nói

                       Gió chỉ còn biết thổi

                       Cây chỉ còn là cây

                       Đại bàng chẳng về đây

                       Đậu trên cành khế nữa

                       Chuyện ngày xưa, ngày xửa

                       Chỉ là chuyện ngày xưa

 

                       Đi qua thời ấu thơ

                       Bao điều bay đi mất

                       Chỉ còn trong đời thật

                       Tiếng người nói với con

                       Hạnh phúc khó khăn hơn

                       Mọi điều con đã thấy

                       Nhưng là con giành lấy

                       Từ hai bàn tay con

Câu 2

Viết vào vở tên các cơ quan, tổ chức được in nghiêng trong đoạn văn sau cho đúng:

Ngay sau khi kí Công ước về quyền trẻ em, Chính phủ nước ta đã tổ chức Hội nghị quốc gia vì trẻ em Việt Nam, thông qua Chương trình hành động vì trẻ em 1991-2000, thành lập Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. Chính phủ phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành cụ thể như sau :

-   Uỷ ban bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam chỉ đạo, phối hợp hành động, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chuơng trình.

-   Bộ y tế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em.

-   Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ về phổ cập giáo dục tiểu học, xoá mù chữ cho trẻ em.

-   Bộ lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

-   Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, hướng dẫn cha mẹ nuôi dạy con.

Theo VŨ NGỌC BÌNH

Gợi ý:

Em đọc kĩ đoạn văn để tìm tên các cơ quan, tổ chức có trong đó.

Trả lời:

* Tên chưa đúng:

Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban / bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ / y tế

Bộ / giáo dục và Đào tạo 

Bộ / lao động - Thương binh và Xã hội

Hội / liên hiệp phụ nữ Việt Nam

* Sửa lại tên đúng

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ Y tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

Câu 3

Viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,... ở địa phương em.

M : Công ti Giày da Phú Xuân.

- Mỗi em viết một tên.

- Cả nhóm trao đổi về từng tên, viết vào phiếu.

- Gắn phiếu lên bảng lớp, báo cáo tổng kết.

Gợi ý:

Em dựa vào hiểu biết trong sách vở hoặc từ thực tế để hoàn thành bài tập.

Trả lời:

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, Công ti bánh kẹo Kinh Đô,...