B. Hoạt động ứng dụng - Bài 10B: Ôn tập 2

Giải bài 10B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 106 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Cùng người thân tìm các câu thành ngữ, tục ngữ chứa các từ trái nghĩa

Tham khảo:

- Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ 

- Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng

- Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.

 - Lên thác xuống ghềnh.

 - Hẹp nhà rộng bụng.

- Áo rách khéo vá hơn áo lành vụng may

- Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ 

- Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.