B. Hoạt động ứng dụng - Bài 10C: Ôn tập 3

Giải bài 10C: Ôn tập 3 phần hoạt động ứng dụng trang 108 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Đọc cho người thân nghe bài văn em đã viết trên lớp

(Em chủ động hoàn thành bài tập)