B. Hoạt động ứng dụng - Bài 18A: Ôn tập 1

Giải bài 18A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 192 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Đọc cho người thân nghe những đoạn văn, thơ em đã đọc thuôc lòng ở lớp.

Em chủ động hoàn thành bài tập

Câu 2

Tìm 8 từ có tiếng “bảo”

Gợi ý:

- vệ (bảo vệ)

- hành (bảo hành)

Trả lời:

Bảo đảm, bảo toàn, bảo vật, quốc bảo, bảo trì, bảo quản, bảo mật, bảo bối