B. Hoạt động ứng dụng - Bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện

Giải bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện phần hoạt động ứng dụng trang 61 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Đọc cho người thân nghe đoạn văn em đã viết lại ở lớp.

Em chủ động hoàn thành bài tập