B. Hoạt động ứng dụng - Bài 28A: Ôn tập 1

Giải bài 28A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 107 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Đọc cho người thân nghe những đoạn văn, đoạn thơ em đã đọc thuộc lòng ở lớp

Em chủ động hoàn thành bài tập.