B. Hoạt động ứng dụng - Bài 2C: Những con số nói gì?

Tìm những từ đồng nghĩa gọi tên những đồ vật, con vật, cây cối xung quanh emM: bóng – banh, (con) ngan – vịt xiêm, (cây) roi – mận,...

Lời giải

Con lợn – con heo, quả thơm – quả dứa, lô hội – nha đam, ngô – bắp,…