B. Hoạt động ứng dụng - Bài 30A: Nam và nữ

Giải bài 30A: Nam và nữ phần hoạt động ứng dụng trang 126 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Kể cho người thân nghe những trò chơi/ những việc mà bạn nam, bạn nữ trong lớp thích.

Trả lời:

- Một số trò chơi bạn nam trong lớp thường chơi: đá bóng, cầu lông, điện tử, thả diều,..

- Một số trò chơi các bạn nữ trong lớp thường chơi là: nhảy dây, chơi búp bê, đá cầu,…

Câu 2

Hỏi người thân về những phẩm chất mà bạn nam, bạn nữ cần có.

Em chủ động hoàn thành bài tập.