B. Hoạt động ứng dụng - Bài 33C: Giữ gìn những dấu câu

Giải bài 33C: Giữ gìn những dấu câu phần hoạt động ứng dụng trang 164 sách VNEN Tiếng Viêt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Đọc cho người thân nghe bài Những dấu câu

Những dấu câu

          Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp, chỉ tìm câu đơn giản. Đằng sau câu đơn giản là ý nghĩ đơn giản. Sau đó, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói đều đều, không ngữ điệu, không cảm thán. Không gì có thể làm anh vui sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa. Đằng sau đó là sự thờ ơ với mọi chuyện.

         Kế đó, anh ta đánh mất dấu hỏi. Anh chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra trong vũ trụ, trên mặt đất hay ngay trong nhà mình, anh cũng không biết, anh đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thờ ơ với mọi điều.

          Vài tháng sau, anh đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh không liệt kê, không giải thích được hành vi của mình. Anh đổ lỗi cho tất cả, trừ bản thân.

          Mất dần các dấu, cuối cùng anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép. Anh không phát biểu được ý kiến nào của riêng mình, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời người khác. Thế là anh hoàn toàn quên mất cách tư duy.

          Cứ vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.

Câu 2

Tìm đọc tiểu thuyết Không gia đình của nhà văn Pháp Héc-to Ma-lô hoặc truyện đã giới thiệu ở bài 33B

Em chủ động tìm đọc truyện.