B. Hoạt động ứng dụng - Bài 34C: Nhân vật em yêu thích

Giải bài 34C: Nhân vật em yêu thích phần hoạt động ứng dụng trang 176 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Trao đổi với người thân: về nhân vật yêu thích trong các truyện em đã học; về đoạn văn em mới viết lại trên lớp.

Em chủ động làm theo yêu cầu của bài tập.