B. Hoạt động ứng dụng - Bài 35A: Ôn tập 1

Giải bài 35A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 180 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Đọc cho người thân nghe những bài thơ em và các bạn đã đọc thuộc lòng ở lớp

Em chủ động hoàn thành bài tập.