B. Hoạt động ứng dụng - Bài 35B: Ôn tập 2

Giải bài 35B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 184 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Đọc cho người thân nghe các đoạn văn em đã viết ở lớp.

Em chủ động hoàn thành bài tập.