B. Hoạt động ứng dụng - Bài 4C: Cảnh vật quanh em

Giải bài 4C: Cảnh vật quanh em phần hoạt động ứng dụng trang 46 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Sưu tầm các thành ngữ, tục ngữ chứa hai từ trái nghĩa

Gợi ý:

Em suy nghĩ và trả lời

Trả lời:

- Trước lạ sau quen

- Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau

- Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi

- Chết vinh còn hơn sống nhục

- Thất bại là mẹ thành công

- Bên trọng bên khinh

Câu 2

Tìm đọc những đoạn văn, bài văn tả cảnh

Em chủ động tìm hiểu