Bài 1: Sự sinh sản

Bài Tập và lời giải

Trò chơi học tập: Bé là con ai?

Trò chơi học tập: Bé là con ai?

Cô giáo phát những tấm phiếu bằng giấy màu cho học sinh và yêu cầu mỗi cặp học sinh vẽ 1 em bé hay 1 bà mẹ, 1 ông bố của em bé đó. 

Cô giáo thu tất cả các phiếu đã vẽ hình lại, tráo đều để học sinh chơi. 

Mỗi học sinh được phát một phiếu, nếu học sinh nhận được phiếu có hình em bé, sẽ phải đi tìm bố hoặc mẹ của em bé. Ngược lại, ai có phiếu bố hoặc mẹ sẽ phải đi tìm con mình. 

Ai tìm được bố hoặc mẹ mình nhanh nhất là thắng, những ai hết thời gian quy định vẫn chưa tìm thấy bố hoặc mẹ mình là thua. 

Xem lời giải

Lúc đầu, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?
Lúc đầu, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Xem lời giải

Hiện tại, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?
Hiện tại, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Xem lời giải

Sắp tới, gia đình Liên sẽ có mấy người? Đó là những ai?
Sắp tới, gia đình Liên sẽ có mấy người? Đó là những ai?

Xem lời giải

Gia đình bạn gồm những ai?
Gia đình bạn gồm những ai?

Xem lời giải

Hãy nói về ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình, dòng họ
Hãy nói về ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình, dòng họ.

Xem lời giải