Bài 1. Thông tin và tin học

Bài Tập và lời giải

Câu 2 trang 5 SGK Tin học lớp 6
Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó.

Xem lời giải

Câu 3 trang 5 SGK Tin học lớp 6
Những ví dụ nêu trong bài học đều là những thông tin mà em có thể tiếp nhận được bằng tai (thính giác), bằng mắt (thị giác). Em hãy thử nêu ví dụ về những thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan khác.

Xem lời giải

Câu 4 trang 5 SGK Tin học lớp 6
Hãy nêu một số ví dụ minh hoạ về hoạt động thông tin của con người.

Xem lời giải

Câu 5 trang 5 SGK Tin học lớp 6
Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não.

Xem lời giải