Bài 1 trang 100 SGK Địa lí 5

Thương mại gồm các hoạt động nào. Thương mại có vai trò gì ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI1. Thương mại gồm các hoạt động:- Nội thương: Buôn bán ở trong nước.- Ngoại thương: Buôn bán với nước ngoài.2. Thương mại có vai trò:Thương mại có vai trò là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Nhờ có hoạt động thương mại mà sản phẩm của các ngành sản xuất đến được với người tiêu dùng.