Bài 1 trang 100 SGK Sinh học 6

Thụ phấn là gì ?

Lời giải

Thụ phấn là hiện tượng tiếp xúc giữa hạt phấn với đầu nhụy.