Bài 1 trang 101 SGK Địa lí 5

Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? Dân tộc nào có số dân đông nhất và sống chủ yếu ở đâu ? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ?

Lời giải

GỚI Ý LÀM BÀI

- Nước ta có 54 dân tộc anh em

- Dân tộc Kinh có số dân đông nhất, chủ yếu sống ở vùng đồng bằng

- Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, đồi núi.