Bài 1 trang 102 SGK Sinh học 6

Đề bài

Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điếm gì ? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn ?

Lời giải

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

+ Hoa có kích thước nhỏ, thường mọc thành từng cụm: trên một cụm hoa có nhiều hoa, một cây có nhiều cụm hoa giúp tăng số lượng hạt phấn và noãn.

+ Hoa thường tập trung ở ngọn cây: khi có gió hạt phấn sẽ dễ dàng vận chuyển đi xa, còn noãn sẽ dễ dàng thu nhận được hạt phấn hơn.

+ Bao hoa thường tiêu giảm: bao hoa thường là các phần phụ sinh sản, bao hoa tiêu giảm giúp nhị và nhụy tiếp xúc trực tiếp với gió, không bị cản trở khi nhị phát tán hạt phấn và nhụy thu nhận hạt phấn.

+ Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng: dễ phát tán khi có gió, kể cả gió rất nhẹ.

+ Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ: hạt phấn được mang đi xa hơn, tăng hiệu quả thụ phấn.

+ Đầu hoặc vòi nhụy dài, có nhiều lông: thu giữ được nhiều hạt phấn.