Bài 1 trang 105 SGK Địa lí 5

Dựa vào quả Địa cầu và hình 1, em hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn của châu Á

Lời giải

.GỢI Ý LÀM BÀI– Vị trí địa lí và giới hạn Châu Á dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo, ba phía giáp biển và đại dương như Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.– Châu Á giáp châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương, châu Mĩ.