Bài 1 trang 107 SGK Địa lí 5

Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào ? Tại sao ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở các vùng đồng bằng châu thổ vì có đất phù sa màu mỡ, địa hình bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, khí hậu ôn hòa, cơ sở hạ tầng hiện đại…