Bài 1 trang 12 SGK Lịch sử 5

1. Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào ?

Lời giải

- Xây dựng các hầm mỏ khai thác khoáng sản, nhất là than

- Các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, được xây dựng 

- Lập đồn điền trồng cao su, chè, cà phê...; đồng thời hệ thống giao thông vận tải được xây dựng. Lần đầu tiên ở Việt Nam có đường ô tô, đựờng xe lửa.