Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 5

Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc da đen (Nêgrôit), ngoài ra còn chủng tộc da trắng và người lai.