Bài 1 trang 121 SGK Sinh học 6

Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Lời giải

Đặc điểm hình thái của những cây sống trong môi trường nước

- Thân và lá của cây chìm trong nước thường mềm yếu, có thể lay động theo hướng dòng nước.

- Cây trôi nổi trên mặt nước lá thường có cuống lá phình to, xốp, nhẹ, chứa đầy không khí, giúp cây nổi dễ dàng.

- Cây có thân nằm ở đáy bùn thường có cuống lá dài để đưa lá lên trên mặt nước, lá lớn, mặt trên lá thường phủ lớp sáp để ngăn nước vào lỗ khí.

- Các cây dưới nước thường có thân xanh lục để hấp thu được ánh sáng xuyên qua mặt nước để quang hợp.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”