Bài 1 trang 123 SGK Địa lí 5

Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

Lời giải

Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

– Bao gồm : Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

– Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương, phía Đông giáp Đại Tây Dương.

– Kênh đào Pa-na-ma nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.