Bài 1 trang 126 SGK Địa lí 5

Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

– Người Anh-điêng đã sinh sống từ lâu đời ở châu Mĩ.

– Phần lớn dân cư châu Mĩ có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác đến.

– Dân cư sống tập trung ở miền ven biển và miền Đông.