Bài 1 trang 127 SGK Sinh học 6

Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào?

Lời giải

Cấu tạo của cây rêu rất đơn giản: gồm  thân, lá và rễ giả.

     + Các sợi nhỏ nằm dưới thân là rễ giả.

     + Thân và lá chưa có mạch dẫn, thân không phân cành.

     + Chưa có hoa, sinh sản bằng túi bào tử.