Bài 1 trang 129 SGK Địa lí 5

Tìm trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới vị trí của châu Đại Dương và châu Nam Cực.

Lời giải

Tìm trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới vị trí của châu Đại Dương và châu Nam Cực.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

– Châu Đại Dương:

+ Lục địa Ô-xtrây-li-a.

+ Các đảo, quần đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.

– Châu Nam Cực:

+ Vị trí: Từ vòng cực Nam đến cực Nam.

+ Giới hạn: gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.