Bài 1 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Chi tiêu trong gia đình là gì ?

Lời giải

Hướng dẫn trả lời

Chi tiêu trong gia đình là các chi phí để đáp ứng như cầu vật chất và văn hoá tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ .