Bài 1 trang 134 SGK Sinh học 6

Đề bài

Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao ?

 

Lời giải

Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái.

Cấu tạo:

- Nón đực:

    • Nhỏ, màu vàng mọc thành cụm ở đầu cành

    • Cấu tạo: 1 trục lớn nằm chính giữa, xung quanh trục là các vảy (nhị) mang túi phấn, trong túi phấn là hạt phấn.

- Nón cái:

    • Lớn hơn nón đực, mọc riêng lẻ thành từng chiếc.

    • Cấu tạo: 1 trục lớn ở giữa, xung quanh trục là các vảy (lá noãn) chứa noãn.