Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 6

Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì?

Lời giải

Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với khoảng cách thực của chúng trên thực địa.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”