Bài 1 trang 141 SGK Sinh học 6

Thế nào là phân loại thực vật?

Lời giải

Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của các dạng thực vật rồi phân chia chúng thành các bậc phân loại.