Bài 1 trang 15 SGK Sinh học 6

Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Lời giải

- Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

- Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa. quả, hạt.