Bài 1 trang 154 SGK Sinh học 6

Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

Lời giải

Thực vật có vai trò quan trọng trong đời sống động vật:

+ Cung cấp thức ăn.

+ Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp.

+ Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”