Bài 1 trang 159 SGK Sinh học 6

Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ?

Lời giải

Do con người khai thác loài cây có giá trị kinh tế một cách quá mức, cùng với sự khai thác tràn lan và bừa bãi các khu rừng để phục vụ nhu cầu trước mắt → môi trường sống của các loài cây bị thu hẹp lại hoặc bị mất đi → nhiều loài cây bị giảm đáng kể về số lượng trở lên hiếm dần, thậm chí một số loài bị tiêu diệt.