Bài 1 trang 161 SGK Sinh học 6

 Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo của chúng ra sao ?

Lời giải

- Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau: hình que, hình cầu, hình phẩy, hình xoắn...

- Vi khuẩn  có cấu tạo đơn giản gồm những cơ thể đơn bào, riêng lẻ hoặc có khi xếp thành từng đám, từng chuỗi. Tế bào có vách bao bọc bên ngoài, bên trong là chất tế bào, chưa có nhân hoàn chỉnh.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”