Bài 1 trang 164 SGK Sinh học 6

Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên?

Lời giải

Xác động vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất biến đổi thành các vô cơ. Các chất này được cây xanh sử dụng để chế tạo thành hữu cơ nuôi sống cơ thể.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”