Bài 1 trang 172 SGK Sinh học 6

Địa y có những hình dạng nào ? Chúng mọc ở đâu ?

Lời giải

Hình dạng của địa y:

- Hình vảy: là những bản mỏng, dính chặt vào vỏ cây.

- Hình cành: giống như một cành cây nhỏ phân nhánh.

- Dạng sợi: giống như một búi sợi mắc vào cành cây.

Địa y mọc ở trên thân cây, cành cây, tường cũ, tảng đá: những nơi có điều kiện tương đối ẩm.