Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 6

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.

Lời giải

- Giống nhau:

      + Đều là tế bào thực vật.

- Khác nhau:

      + Tế bào biểu bì vảy hành: hình đa giác xếp xít nhau, màu trắng.

      + Tế bào thịt quả cà chua chín: tế bào gần tròn, xếp rời rạc, màu hồng nhạt.